5 มิถุนายน 2552

เกมคณิต คิดสนุก ฝึกสมอง ลองคิดดู

เกมจัตุรัสเลขมหัศจรรย์

เติมตัวเลขลงในช่องว่างของตารางด้านล่าง
โดยมีกติกาง่าย ๆ ว่า เลขที่เติมลงไปนี้จะสามารถบวกกับเลขอื่น ๆ ในตาราง ตามแนวตั้งทุกแถว , แนวนอนทุกแถว , แนวทแยงทั้ง
2 ด้าน , เลขในมุมทั้งสี่ของตารางและเลขในสี่เหลี่ยมกลางตาราง ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 584

หมายเหตุ เลขทุกจำนวนที่นำมาเติมคือเลขที่อยู่ระหว่าง

101 ถึง 191 ซึ่งไม่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกับเลขในตารางด้วย

155 ....... ....... 131

...... ....... 119 .......

143 173 ....... 167

...... ....... 179 .......


ฝึกสมองกันแล้ว คิดออกหรือเปล่าคะ ?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น